Welkom bij KBO St. Rochus

Onze Vereniging is opgericht in 1964 en heeft op 1 januari 2024  144 leden.

In de statuten van onze vereniging  is de doelstelling als volgt geformuleerd:
“Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord”.

De vereniging tracht aan haar doelstelling te voldoen door veel activiteiten/adviezen en ondersteuning aan te bieden. Het bestuur vindt het belangrijk  dat haar leden goed worden gëinformeerd over alle maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze leden ontvangen advies en/of hulp bij het aanvragen van sociale voorzieningen en zij kunnen een beroep doen op de door KBO-Limburg opgeleide ouderenadviseurs die hen persoonlijk kunnen helpen. Verder kan, indien nodig, beroep worden gedaan op de belastingadviseurs die behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte.

“Geluk is houden van dat wat je hebt”